JuriGenT

Juridisch woordenboek Nederlands - Spaans

Cover

Dit is de elektronische versie van het bij Intersentia uitgegeven Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español-neerlandés van P. Vanden Bulcke en C. De Groote.

De elektronische versie bevat extra informatie t.o.v. de papieren versie: a) een begripsomschrijving met duiding van eventuele asymmetrieën tussen de Belgische en de Spaanse rechtssystemen enerzijds, en de nuanceverschillen tussen de synoniemen en quasi-synoniemen anderzijds, b) een betrouwbaarheidscode afhankelijk van de frequentie waarmee de term in het corpus en in de wet voorkomt, c) een definitie uit een juridisch woordenboek, en d) contexten uit primaire bronnen.

De elektronische versie heeft als bijkomende troeven: a) de consulteerbare semantische structuur met boven-, neven- en ondertermen, b) de opzoekingsmethode op term of deel van een term, c) de geplande geregelde updates, en d) de aanvullingen op termijn.

Voor verdere inhoudelijke info zie de knop 'Info' binnenin de databank.

Het boek bestellen kan via Intersentia.